Tümünü göster
  Tümünü göster
  Tümünü göster
  Tümünü göster

Tıbbi Malzeme Üretici ve Satıcı İşletmeler Arasında Kümelenme ve İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi,
Üyeleri arasındaki işbirliğini artırmak ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak